Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKTUALITY

Akce k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 

Kdy: 3. 2. 2015

Kde: Pardubice

Dne 3. února 2015 se v Pardubicích sešli zástupci firem a odborných škol k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání (RPTV). Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Hlavní témata setkání byla nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a možnosti propagace technických oborů vzdělání a spolupráce škol a firem. Také v Pardubickém kraji roste počet firem, které nedostatek technických profesí přinutil úzce spolupracovat se školami. Na akci proběhlo představení projektů spolupráce základních a středních škol a zaměstnavatelů v regionu, zejména v projektech výzvy č. 44 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za MŠMT s příspěvkem vystoupil PaeDr. Josef Rydlo, vedoucí Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT, který představil aktuální kroky resortu školství v oblasti odborného vzdělávání, plánované rozvojové programy a způsob zapojení MŠMT do kampaně RPTV. K úspěšné spolupráci škol a jejich partnerů přispívá také projekt Pospolu. V Pardubickém kraji se do pilotáže projektu zapojily dvě střední školy, které tvoří meziregionální partnerství se školou v Hranicích na Moravě a spolupracují s celkem patnácti firmami s pozitivními výsledky. V příspěvku Mgr. Petra Naske, hlavního manažera Pospolu, byl představen aktuální stav projektu, informace ze sítě všech 38 zapojených pilotních škol a 100 firem a také vybrané výstupy projektu - pracovní verze návrhů a doporučení k legislativním normám v oblasti spolupráce škol a firem, služba BURZA Metodického portálu RVP.CZ a dále informace o vzdělávacích aktivitách projektu a o publikační činnosti. Na akci zazněly také podnětné postřehy firem v regionu k problematice podpory výchovy a vzdělávání budoucích techniků v odborných školách.