Projekt Pospolu na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Technické profese nabízejí mladým lidem perspektivu, přesto stojí v očích veřejnosti spíše v pozadí. Je třeba změnit pohled rodičů žáků základních škol na technické vzdělávání a podporovat rozvoj technického myšlení dětí už od útlého věku. Na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání se na tom shodli manažeři firem, firemních svazů a asociací i odborníci na vzdělávání.


Závěrečná konference Roku průmyslu a technického vzdělávání

Výstupy projektu Pospolu na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání představil hlavní manažer projektu Petr Naske

Závěrečná konference Roku průmyslu a technického vzdělávání se konala 3. prosince 2015 v Kongresovém centru Praha. Zástupci firemní sféry, středního a vysokého školství a státní správy v jejím průběhu hodnotili roční kampaň Svazu průmyslu a dopravy ČR na podporu technického vzdělávání a současně prezentovali svoje aktivity v této oblasti. Akci svojí účastí podpořili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová (ČSSD) a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Z výsledků výzkumného šetření mezi rodiči žáků základních a středních škol prezentovaného na konferenci mimo jiné vyplynulo, že při výběru střední školy je pro rodiče nejdůležitějším kritériem perspektivnost budoucího uplatnění jejich dětí. Velký význam přikládají rodiče také technickému zázemí a vybavenosti školy, spolupráci školy s firmami a zapojení expertů z praxe do výuky.

Navrhnout systémová opatření, jež by spolupráci škol a zaměstnavatelů usnadnila, bylo cílem projektu Pospolu, který se do Roku průmyslu a technického vzdělávání aktivně zapojil. Projekt realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) od prosince 2012 do října 2015. Výstupy projektu se zaměřením na nástroje pro podporu spolupráce škol a firem na konferenci prezentoval hlavní manažer projektu Petr Naske.


Informační stánek NÚV

Informační stánek projektu Pospolu na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Na jeho vystoupení navázala Helena Úlovcová, pověřená řízením NÚV.  Ve svém příspěvku představila informační systém Infoabsolvent.cz, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy a zároveň informuje o uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce. Upozornila také na projekt NSK2, který doplnil Národní soustavu kvalifikací o kvalifikace maturitní a vyšší úrovně.    

Během Roku průmyslu a technického vzdělávání, nad nímž převzaly záštitu MŠMT, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí, se v celé republice uskutečnilo přes 400 akcí a událostí pro návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti. Konaly se odborné veletrhy a semináře, workshopy, dny otevřených dveří na středních a vysokých školách, exkurze ve firmách, vědomostní soutěže pro žáky a studenty a další akce pro veřejnost.

Prezentace projektu POSPOLU na Závěrečné koferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání Projekt POSPOLU na Závěrečné koferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání (408,79 KB)