Propagaci techniky má pomoci celostátní kampaň

18. 3. 2015 Novojičínský deník - Hlad po technicky vzdělaných pracovnících v našem okrese neutichá. Kopřivnice se proto rozhodla zapojit do celostátní kampaně, pro kterou je průmysl a technické vzdělávání alfou a omegou. 

Letošní rok byl vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání. Podobné aktivity z novojičínských měst nejvíce podporuje Kopřivnice, která našla společnou řeč s kampaní, která chce zvýšit zájem o průmysl, motivovat děti ke studiu technických oborů a povzbudit vzájemnou spolupráci škol s firmami.

Kampaň nazvanou Rok průmyslu tvoří několik projektů, které chtějí ukázat lidem současný nepoměr mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po technicky vzdělaných pracovnících. „Chceme pomoci změnit zažitý pohled veřejnosti na technické obory a ukázat, že průmysl je moderní a inovativní odvětví nabízející pestrou škálu atraktivních pracovních příležitostí,“ vysvětlil Petr Holica z pořádajícího Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Celý článek je k dispozici zde.