Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKTIVITY / PROJEKTY

Soutěž: Cena Pospolu pro instruktora ve firmě

Více informací o soutěži najdete zde.

 

Spolupráce škol a firem na Metodickém portálu RVP.CZ - moduly BURZA a POSPOLU

V rámci projektu Pospolu vznikly dva nové moduly na Metodickém portálu RVP.CZ - BURZA a POSPOLU.

Do modulu BURZA můžete zdarma vkládat a spravovat tu libovolný počet svých inzerátů. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kategorie burzy:
Odborný výcvik;
Odborná praxe a maturitní zkouška (např. témata profilové maturitní zkoušky);
Další vzdělávání a stáže (např. DVPP, koučování, mentoring, stáže učitelů);
Volnočasové aktivity;
Stipendia, brigády a exkurze (např. stipendia, brigády, exkurze);
Navázání spolupráce;
Pozvánky na akce (např. dny otevřených dveří, veletrhy, soutěže);
Hmotný materiál, zařízení (např. učebnice a knihy, pomůcky do výuky, vybavení);
Prostory (např. ubytování, akce);
Pracovní příležitosti.

Na stránkách modulu POSPOLU stojí za pozornost Mapa a profily partnerství POSPOLUOnline publikace Kráčíme POSPOLUVybrané publikace a metodické materiályPřípadové studie popisující konkrétní příklady spolupráce škol a firem či Adresář organizací podporující rozvoj spolupráce škol a firem v regionech.

Pokud chce být škola/firma uvedena v Adresáři modulu POSPOLU, protože konkrétně rozvíjí a podporuje spolupráci škol a firem v regionu, vyplní formulář na adrese https://goo.gl/cP70Q5 nebo může kontaktovat Pospolu na adrese pospolu.adresar@nuv_cz.