Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKCE

Akce: Kulaté stoly

Téma: Jak zlepšit kvalitu v odborném vzdělávání?

Kdy: 10. 2. 2015 a 20. 2. 2015, 10:00–15:00 hod.

Kde: Hotel OMEGA, Křídlovická 19b, 603 00 Brno

Cílem kulatých stolů bylo seznámit účastníky s návrhy nových prvků odborného
vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem (tzv. Nový model odborného
vzdělávání) a získat jejich názory na dané téma.
Diskusní témata byla např.:
Jak posílit praktické složky vyučování?
Jak posílit kvalitu personálně?
Jak umožnit lepší prostupnost systému?
Na akcích zazněly názory, stanoviska, analýzy a informace od pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, ředitelů/ředitelek SOŠ a SOU, zástupců Krajských úřadů, zaměstnavatelů a zaměstnavatelských svazů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionální setkání zástupců škol a firem představí výsledky projektu Pospolu. První akce tohoto druhu se konala 29. dubna 2015 ve Znojmě.

Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2015 - „Rok průmyslu a technického vzdělávání“

Diskusní panel na téma "Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží" dne 3. června 2015 v Mladé Boleslavi. Pozvánka ke stažení zde zde (222,75 KB)
.