Setkání zástupců škol a sociálních partnerů na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě

26.5.2015 Znojemsko -  První regionální setkání zástupců škol a firem se uskutečnilo 29. dubna ve Znojmě. V prostorách Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o., se setkalo několik zástupců středních učňovských škol a jejich sociálních partnerů z celé České republiky.     

Cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností a poznatků z odborného vzdělávání. Pozvání na toto setkání přijali zástupci znojemských hotelů Lahofer a Hanzel, Prestige, odborníci z oblasti gastronomie, provozní z Lázní Luhačovice, vedení Jednoty Mikulov, zástupci Úřadu práce a Okresní hospodářské komory ve Znojmě i zástupce vedení Města Znojma, jímž byl místostarosta Jan Blaha.

Setkání probíhalo pod taktovkou zástupců Národního ústavu Ing. Taťány Vencovské, Mgr. Heleny Mitwallyové a Ing. Petra Spousty. V úvodu proběhla výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu POSPOLU - podpora spolupráce škol a firem. Koordinátoři projektu ing. Milan Chylík a Mgr. Lucie Pláňková seznámili hosty s průběhem projektu na svých školách. Poté se diskutovalo na téma současné situace odborného vzdělávání na středních školách.