Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl ukončen k 31. říjnu 2015. Při této příležitosti bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů při navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi odbornými školami a firmami.

Projekt realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze od prosince 2012. V období téměř tříletého trvání projektu se uskutečnilo velké množství aktivit zaměřených na podporu rozvoje spolupráce odborných škol se zaměstnavateli, a to jak v rovině systému, tak spolupráce jednotlivých škol se zaměstnavateli.

Přehledný souhrn činností v projektu včetně jeho výstupů naleznete v Souhrnné závěrečné zprávě.

Všechny výstupy projektu jsou dostupné také na webové stránce http://pospolu.rvp.cz/.