Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Publikace vydaná v roce 2015 v projektu Pospolu. Plánovací kalendář pomůže při plánování a realizaci spolupráce v jednotlivých měsících. Projekt Pospolu se téměř tři roky věnoval podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.


Plánovací kalendář připomíná důležité milníky školního roku, doporučuje, kdy začít s plánováním či realizací různých forem spolupráce, které zároveň stručně charakterizuje. Informuje o výstupech projektu vytvořených s cílem usnadnění a prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů. Vysvětluje také, jak efektivně pracovat s Modulem Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz, kde jsou soustředěny všechny výstupy projektu a rozděleny podle kategorií. Další součástí plánovacího kalendáře je schéma pro spolupráci škol a zaměstnavatelů, které uvádí, jaké kroky je v jednotlivých fázích spolupráce vhodné podnikat, a zároveň obsahuje odkazy na výstupy projektu Pospolu, přinášející užitečné informace pro různé fáze spolupráce.

Kalendář přináší také základní shrnutí problematiky spolupráce škol a zaměstnavatelů z firemní perspektivy a popisuje finanční a právní aspekty spolupráce. Plánovací kalendář se nevztahuje ke konkrétnímu kalendářnímu ani školnímu roku, je tedy využitelný v delším časovém horizontu. 

Plánovací kalendář je ke stažení na níže uvedeném odkazu, v papírové podobě bude v dohledné době rozeslán všem středním odborným školám společně s dalšími materiály pro usnadnění a zefektivnění spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele (1,77 MB)