POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Informační brožura o aktivitách projektu. Aktualizovaná verze z roku 2015.

Informační brožura o aktivitách projektu

Obsah:

 • Základní informace a cíle projektu
 • Schéma projektu
 • Jak se mohou školy a firmy do projektu zapojit?
 • Kalendář
 • Aktivity projektu
  • Pilotní ověření modelů spolupráce škol a firem
  • Monitoring spolupráce škol a firem
  • Šetření na školách a u zaměstnavatelů a další analýzy
  • Tvorba metodických publikací
  • Zavádění prvků ECVET
  • Tvorba modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Kooperativní model odborného vzdělávání
  • Vzdělávací akce pro učitele i zástupce firem
  • Prostor pro komunikaci škol a firem
 • Kde najdete aktuální informace o projektu?
 • Kontakty
 • Souvislosti a spolupráce s dalšími projekty a aktivitami

Ke stažení zde zde (2,11 MB)

Aktualizovaná verze z ledna 2015.