Instruktor 2015 - Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. 

Dohromady se sešlo 21 nominací na tuto cenu. Zaslané příběhy nominovaných instruktorů a jejich hodnocení žáky a zástupci firem a škol najdete v publikaci Instruktor 2015, jenž vyšla u příležitosti závěrečné konference Pospolu (14. května 2015 v Praze) a je součástí zapojení se Pospolu do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jedná se o ocenění nikoliv finanční, ale především o společenské uznání, vyjádření úcty, obdivu a poděkování všem nominovaným instruktorům za to, že dělají dobrou, smysluplnou a společensky významnou práci. 

Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová
Editace a redakce: Lucie Šnajdrová, Lenka Bečvářová, Pavla Kudělková
Grafický návrh obálky a zlom: Michaela Houdková
Jazyková korektura: Petra Tonhauserová
Fotografie na titulní straně byly pořízeny v prostorách firmy AUTO JAROV, spol. s r. o.
Vydal Národní ústav pro vzdělávání
Praha 2015
ISBN 978-80-7481-095-4

Sborník je ke stažení zde zde (9,14 MB


.publikace Instruktor 2015 titulka.jpg