Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Publikace z roku 2015 shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

Hlavním smyslem publikace je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují.

Autorský kolektiv: Ing. Taťána Vencovská, Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Rathouská Grmelová, Ing. Filip Vencovský, PhDr. Helena Denková, Mgr. František Brož
Konzultace: PhDr. Viola Horská
Oponentura: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Petr Jadrný, PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., Ing. Drahoslav Matonoha, RNDr. Jana Krauseová
Editor: Mgr. František Brož
Jazyková korektura: PhDr. Pavla Brožová
Grafická úprava: Michaela Houdková
Redakce: Lucie Šnajdrová

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Praha 2015
ISBN 978-80-7481-099-2

Publikace je ke stažení zde zde (4,04 MB).