Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů.

Spolupráce mezi školou a firmou může nabývat nejrůznějších podob, klíčová je vždy podpora rozsahu a kvality konkrétní spolupráce. Je totiž nutné, aby se žáci učili v reálném pracovním prostředí a vykonávali tam odborné činnosti, ne nekvalifikované pomocné práce. Ze závěru projektu vyplývá, že důležité je i navýšení počtu hodin odborného výcviku a odborné praxe maturitních oborů konané v reálném pracovním prostředí.

Na potřebnosti rozšíření praktického vyučování se shodují školy i zástupci firem. „Praxe ve firmě vytváří sociální vazby mezi studentem a firmou, často i konkrétním pracovištěm. To snižuje náklady na zapracování a zajišťuje stoprocentní kvalitu práce absolventa hned od nástupu do firmy,“ uvedl Pavel Pěnička, ředitel odštěpného závodu Mohelnice firmy Siemens.

Závěry projektu Pospolu také konkrétně specifikují, jak zatraktivnit odborné vzdělávání pro mladé lidi. „Příkladem může být vstup do oboru vzdělání se širším odborným základem, což zvýší šanci absolventů na uplatnění na trhu práce a vytvoří i předpoklady pro jejich budoucí další vzdělávání,“ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Další možností je oddělení stupně vzdělání a kvalifikace, tak aby žáci, kteří například nesloží společnou část maturitní zkoušky, mohli alespoň po složení profilové části maturitní zkoušky získat odpovídající kvalifikaci, což jim umožní uplatnění na trhu práce.

Praktický průvodce pro zaměstnavatele i školy: spolupráce krok za krokem

Praktickým výsledkem projektu je i dvojice publikací, které mohou firmy i školy využít v kterékoli fázi vzájemné spolupráce. Publikace Průvodce pro zaměstnavatele přibližuje zaměstnavatelům výhody spolupráce se školami a poskytuje jim doporučení a tipy ke spolupráci z pohledu firemního rozhodování, ekonomických rozvah a personálního plánování. Průvodce například uvádí, podle jakých kritérií by zaměstnavatelé měli vybírat školy ke spolupráci, a zároveň jmenuje možné formy spolupráce se školami. Popisuje také možné komplikace, které mohou při spolupráci se školami nastat, a uvádí možnosti jejich řešení.

Školy a jejich stávající i potenciální partneři mohou čerpat inspiraci v publikaci Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem, která shrnuje principy, návody a postupy budování i rozvíjení této spolupráce.

Systémová doporučení vyplývající z projektu Pospolu lze nalézt zde.

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu) realizovalo od prosince 2012 do konce října 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Tisková zpráva Tisková zpráva (501,62 KB)


Více informací najdete na www.projektpospolu.cz a pospolu.rvp.cz.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Mgr. Petr Naske, hlavní manažer projektu Pospolu
Petr.Naske@nuv_cz, tel.: 274 022 362, 774 089 047

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV
Marketa.Ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812