Seminář představí zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Přestavení dobré praxe, vzájemná inspirace a předání zkušeností mezi středními a vysokými školami. To jsou hlavní cíle semináře „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli“, který se koná ve středu 7. října 2015 od 9 hodin v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tématem semináře je spolupráce mezi školami a zaměstnavateli, pozornost bude věnována i sociálnímu partnerství střední školy s vysokou školou. Představeny budou také výstupy projektu Pospolu, který realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Národním ústavem pro vzdělávání v roli partnera projektu. Projekt Pospolu podporuje zkvalitnění spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti středního odborného vzdělávání.

Na semináři vystoupí zástupci vysokých a středních škol ze čtyř technických oborů – informatiky, elektrotechniky, strojírenství a chemie. Součástí programu bude i diskuse, která se bude týkat například zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých forem spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Cílem semináře bude také hledání odpovědí na následující otázky:

  • S jakými problémy se potýká střední školství a jak je řeší projekt Pospolu? 
  • Je využitý potenciál spolupráce škol a firem na SŠ potažmo VŠ? 
  • V jakých oblastech mohou SŠ a VŠ spolupracovat? 
  • Naráží spolupráce škol a firem na stejné bariéry v případě SŠ i VŠ? 
  • Vysoká škola jako sociální partner střední školy? 
  • Jaké nástroje podpory spolupráce se zaměstnavateli jsou k dispozici?

Kapacita míst je omezena, v případě zájmu se prosím registrujte co nejdříve na adrese https://goo.gl/p4Sxgt. Seminář je pro všechny účastníky zdarma. 

Program semináře s harmonogramem jednotlivých vystoupení najdete zde:

letak o projektu Program semináře

 Akce je součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.


Rok průmyslu a technického vzdělávání