Svou kvalifikaci v zaměstnání využívá 63 % lidí

Tisková zpráva k tématu shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání.

Získanou kvalifikaci ve svém zaměstnání plně využívá 43 % vyučených a maturantů. Dalších 20 % pracuje alespoň v částečné či dílčí shodě s oborem, který absolvovali. Zhruba 37 % ekonomicky aktivních obyvatel se středním vzděláním pracuje mimo svou původní kvalifikaci. 

Mezi maturitními obory jsou své profesi nejvěrnější absolventi zdravotnických a ekonomických oborů, u vyučených zůstávají u své profese nejčastěji absolventi strojírenských oborů.


tisková zpráva tisková zpráva (901,72 KB)


Analýza ukazuje, že z celkového hlediska zůstává využití vzděláním získané kvalifikace ve sledovaném období deseti let celkově na zhruba stejných hodnotách. Výraznější, pozitivní změny ve smyslu profesní stability jsou patrné v uplatnění absolventů strojírenských oborů, a to jak u vyučených, tak u maturantů.

„Plně ve shodě se svou kvalifikací se uplatňuje až 64 % všech vyučených ve strojírenských oborech. Mezi absolventy do 29 let je to dokonce 70 % z nich. Jedná se například o automechaniky, mechaniky různých strojírenských zařízení, zámečníky, nástrojaře nebo obráběče kovů,“ říká Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚV pro řízení sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání. „Absolventi strojírenských oborů zůstávají „nejvěrnější“ svému oboru, nejen v době těsně po ukončení školy, ale i po dobu svého profesního života. Zároveň dlouhodobě vykazují výrazně nižší míru nezaměstnanosti, než je průměr v kategorii vyučených,“ vysvětluje Helena Úlovcová.

V součtu všech, u kterých se jejich získané vzdělání shoduje alespoň částečně s vykonávaným zaměstnáním, jsou na tom ve srovnání s vyučenými (50 %) maturanti lépe (54 %). Důvodem je širší odborný základ, který obory zakončené maturitní zkouškou poskytují, a proto se jejich absolventi mohou uplatnit kvalifikovaně i mimo svůj konkrétní obor vzdělání. 

Citovaná studie je k dispozici zde.

Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Martin Úlovec, vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

e-mail: martin.ulovec@nuv_cz, tel.: 274 022 323, 724 944 309

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání

e-mail: marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812