Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti, ale také výrazně formuje jejich osobnost. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Záštitu nad Cenou Pospolu pro instruktora ve firmě převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva Tisková zpráva (410,27 KB)


Porota složená ze zástupců ministerstev, zaměstnavatelů a vedení projektu vybere nejzajímavější příklady toho, jak instruktor může ovlivnit výchovu a život mladých lidí. Součástí nominace proto musí být stručný příběh, z něhož bude patrné, pro jaké kvality je instruktor navrhován. Vybírat lze instruktora z libovolných oborů vzdělání, forma zdůvodnění nebo doporučení není stanovena. Přihlášky se uzavírají 20. března 2015, cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Pospolu v květnu 2015.

 „Oceněním chceme zviditelnit ty, kteří svou každodenní činností zajišťují odbornou přípravu mladé generace, ale také mnohdy rozhodujícím dílem přispívají k formování jejich osobnosti,“ říká Taťána Vencovská, manažerka projektu Pospolu.

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.


Více informací najdete na www.projektpospolu.cz.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Mgr. Lucie Šnajdrová, PR manažerka projektu Pospolu
Lucie.Snajdrova@nuv_cz, tel.: 274 022 124, 605 210 593

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání
Marketa.Ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812