Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace z roku 2012 vznikla v rámci projektu Koncept.

publikace ke stažení publikace ke stažení

Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorský tým: Martin Dobeš; Jana Brabcová; Ivana Sládková; Pavla Šafránková
Ilustrace: Šarlota Filcíková
Sazba: Jan Velický
Praha 2012
ISBN: 978-80-87063-77-4

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.