Výstupy realizační části

1. Analyticko-koncepční práce

2. Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce

3. Kvalita dalšího vzdělávání

4. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

5. Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků