Publikace

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání

Koncepční studie  projektu Koncept - dopracovaná verze, leden 2014.

 

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy

Publikace vznikla v r. 2013 v projektu Koncept. 

 

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.

Tato významná publikace byla vytvořena v roce 2013 v projektu Koncept.

 

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Brožura byla vydána v roce 2013 v projektu Koncept.

 

Další vzdělávání pod lupou

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

 

Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

 

Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace z roku 2012 vznikla v rámci projektu Koncept.

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra; Editor O. Kofroňová ; Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 20. prosince 2006