Další vzdělávání pod lupou

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

publikace ke staření publikace ke stažení

Další vzdělávání pod lupou – Co přináší DV MONITOR
Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorský tým: Hana Říhová Marta Salavová

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.