Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

publikace ke stažení publikace ke stažení

KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ – PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorský tým: Kateřina Macková; Martin Dobeš; Ivana Sládková; Pavla Šafránková
Ilustrace: Šarlota Filcíková
Sazba: Jan Velický
Praha 2012
ISBN: 978-80-87652-86-2

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.3: Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.