Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.

Tato významná publikace byla vytvořena v roce 2013 v projektu Koncept.

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A1 – Analytické a koncepční práce individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.


publikace ke stažení publikace ke stažení

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.
Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zpracoval autorský tým pod vedením RNDr. Zdeňka Somra
Editor Olga Kofroňová
Sazba Jan Velický
Praha 2013
ISBN: 978-80-7481-000-8