Brožura byla vydána v roce 2013 v projektu Koncept.

publikace ke stažení brožura Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v MSP ke stažení 

publikace ke stažení e-kniha Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v MSP ke stažení

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorský tým: Martin Dobeš Ivana Sládková
Ilustrace: Šarlota Filcíková
Sazba Jan Velický

Praha 2013

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.