Příklady dobré praxe

103.jpg Podle Wikipedie příklady dobré praxe (PDP) ukazují, že existují techniky, metody, procesy a aktivity, které vedou mnohem efektivněji k daným cílům, než některé jiné techniky, metody atd. Příklady dobré praxe lze rovněž definovat jako účinnější (méně úsilí) a efektivnější (dobré výsledky) cesty k vytčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, které se mohou osvědčit i jinde a které může aplikovat větší počet lidí.

Tyto příklady vycházejí v projektu UNIV 3 z projektových činností a je možné si zde přečíst:

  • jak účast v projektu pomohla škole,
  • zda a jak se využívají dobré nápady, které se osvědčily,
  • jak účast na programu dalšího vzdělávání či zapojení se do procesu uznávání pozitivně ovlivnila pracovní uplatnění jednotlivce.

‹‹   Předchozí   1 2
‹‹   Předchozí   1 2