Aktuální stav tvorby standardů

Seznam standardů, které jsou v závěrečných fázích schvalovacího procesu.

Zde jsou zachyceny standardy, které již byly zpracovány a nyní jsou v některé z možných fází schvalovacího procesu:

  1. Jsou odeslány autorizujícím orgánům k posouzení a případným připomínkám.
  2. Vypořádavají se připomínky autorizujících orgánů, standardy se připravují k  odeslání na MŠMT.
  3. Standardy jsou odeslány MŠMT ke konečnému schválení.

Standardy, které ještě nevstoupily do schvalovacího procesu, jsou dosud ve stavu zrodu – tvoří se. A naopak standardy, které již schváleny byly, jsou k dohledání na stránkách informačního systému NSK (www.narodni-kvalifikace.cz).


Použité zkratky:
AOr Autorizující orgán
MF Ministerstvo financí
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
ÚPK Úplná profesní kvalifikace
PK Profesní kvalifikace