Standardy připravované k odeslání na MŠMT

AOr Název PK Počet PK
MPSV Pečovatel 1
  Referent zaměstnanosti 1
MK Restaurátor uměleckých řemesel - z drahých kovů a ze štuku  2
  Samostatný technik zvuku, elektromechanik pro IT, sam. technik scénického osvětlení 3
MPO Obsluha recyklačních zařízení 1
  Pracovník vypěňovacích tvarovek polyuretanové pěny 1
  5 PK pro úpravu v kamenické výrobě 5
MMR Smuteční aranžér, doprovázení umírajících a pozůstalých 2
MŠMT Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, samostatný vedoucí, hlavní vedoucí zotavovacích akcí 3
MZE Technik čištění odpadních vod 1