Královéhradecký kraj podporuje digitalizaci vzdělávání

Královéhradecký kraj vybavil 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov jako první slavnostně otevřela ve středu 13. března 2019 hned dvě učebny s novým softwarem.

Celý tento den byl pro žáky gymnázia a zároveň pro žáky místních základních škol pojat jako projektový den, v rámci kterého se seznámili s fungováním speciálních brýlí HoloLens, HTC Vive, Oculus GO nebo s aplikací z-Space, které umožňují prostorové zobrazení různých přírodovědných modelů a práci s nimi. Tyto zobrazovací techniky, které doplňují reálné experimenty, patří k nejmodernějším trendům ve výuce přírodovědných předmětů v blízké budoucnosti. 

DSC_3396.JPG

I všichni další účastníci slavnostního otevření učeben měli možnost si na místě prakticky vyzkoušet moderní výukové technologie z dílny české firmy Corinth. Vybavení je financováno z prostředků projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I. Během slavnostního otevření učeben byly k dispozici interaktivní 3D modely na zařízeních pro virtuální realitu (VR), rozšířenou realitu (AR) a smíšenou realitu (MR). 

Návštěvníci prostřednictvím těchto technologií mohli ve virtuální realitě zažít, jaké to je procházet se s dinosaury, plavat v ponorce na dně mořského oceánu, dostat se dovnitř lidského těla nebo se ocitnout v kůži astronauta mezinárodní vesmírné stanice. Tyto výukové pomůcky, které se dnes již používají na školách po celém světě, zvyšují nadšení studentů pro výuku a pomáhají porozumět náročné a obtížně představitelné látce.

Software Corinth obsluhuje učitel z tabletu a promítá jej na televizní obrazovku o úhlopříčce 165 cm. Program obsahuje tematické knihovny: biologie člověka, zvířat a rostlin, geologie, paleontologie, chemie, fyzika, geometrie a kultura. Součástí dodávky je tabulový systém, který může překrývat televizní obrazovku nebo ji doplňovat pro poznámky učitele nebo žáků. Autory softwaru jsou pedagogové z Univerzity Karlovy, kteří spolupracují s dalšími odborníky. Po dobu pěti let budou mít školy aktualizace zdarma.

„Ministerstvo školství podpořilo myšlenku Královéhradeckého kraje vybavit vybrané školy interaktivními 3D učebnami, které umožní propojení vzdělávacího obsahu s moderními technologickými a softwarovými prvky. Tuto aktivitu Královéhradeckého kraje ministerstvo školství vnímá jako vhodný příklad naplňování Strategie digitálního vzdělávání,” komentuje přínos softwaru státní tajemník z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jindřich Fryč, který se po boku rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy slavnostního představení učeben zúčastnil.

NOvy bydzov.JPG

„Každá ze škol, do kterých Královéhradecký kraj umístil tento software, se stane otevřeným centrem pro předávání zkušeností pro pedagogy a žáky okolních škol. Znamená to, že jejich žáci i pedagogové využívají tento software v rámci neformálního vzdělávání v přírodovědných kroužcích a družině. Spolupracujeme i s Univerzitou Hradec Králové, která je také vybavena tímto softwarem a zároveň připravuje budoucí pedagogy na výuku,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová.

 Gymnázia a přírodovědně zaměřené střední školy dostávají po dvou učebnách, menší střední školy nebo ty, kde výuka přírodovědných předmětů probíhá v menšině oborů, získají po jedné. S nabídkou byly osloveny i základní školy, jejichž žáci se účastnili vyšších kol olympiád v přírodovědných předmětech, a také ty, ve kterých působí aktivní pedagogové, to vše s ohledem na rovnoměrné rozložení po celém kraji.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov navázala s firmou Corinth užší spolupráci, jejímž cílem je propojení aktivit firmy s pedagogickou praxí, další rozvoj digitalizace vzdělávání a zavádění inovativních vyučovacích metod.

 Foto: reportážní foto z archivu KHK (zleva: Lukáš Rosůlek, ředitel Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov; Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT ČR a Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy)