Zajímavosti a inspirace z praxe kraje a škol

Zdravotnické školy v Královéhradeckém kraji jako první na světě pilotují výuku ve virtuálním dialyzačním centru

Zdravotnické školy v Královéhradeckém kraji mohou jako první na světě využívat simulace ve virtuální realitě, které jim přibližují práci na zdravotnické klinice v hemodialyzačním centru. Autorem VR softwaru je česká firma Corinth, jejíž 3D pomůcky už v Královéhradeckém kraji používají desítky škol.

 

SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Efekt zahraniční stáže na reálných pracovištích zvyšuje odborná jazyková příprava a seznámení se s kulturou dané země

 

Královéhradecký kraj podporuje digitalizaci vzdělávání

Královéhradecký kraj vybavil 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov jako první slavnostně otevřela ve středu 13. března 2019 hned dvě učebny s novým softwarem.

 

Gymnázium Boženy Němcové

Prioritou tohoto šestiletého gymnázia je výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků. Škola zároveň klade důraz na rozšířenou nabídku volitelných předmětů, které si žáci volí.

 

Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.