Prevence předčasných odchodů nadaných podnikavých žáků

Příklady, jak lze vhodnými aktivitami podchytit podnikavé žáky, kteří mohou předčasně odejít ze vzdělávání za lákavými nabídkami praxe (vlastního byznysu) bez formálního dokončení středního vzdělání s pocitem, že „škola jim už nemá co nabídnout“

Žáci, senioři a moderní technologie

Jak uplatnit v praxi své znalosti a získat nové kompetence: příklad SSPŠ Praha a SŠIFS Plzeň

Práce s nadanými žáky ve Svobodné chebské škole 

Diferenciace výuky a další inspirace pro práci s talentem a nadáním