Škola není jen o vzdělávání

Následující příklad ilustruje iniciativní a tvořivý přístup celé školy v období nouzového stavu na jaře 2020, který z aktivit směřujících k distanční výuce vykročil směrem k udržení sociálního života školy jako komunity. SUPŠS v Kamenickém Šenově patří mezi menší, téměř "rodinné" školy, v jejich lavicích se vystřídalo i několik generací žáků v rodině - přesto řada aktivit může být v mnohém inspirativní i pro školy podstatně větší.

SUPŠS Kamenický Šenov a mimoškolní aktivity (nejen) v časech pandemie

Nejen výklad, procvičování a ověřování učiva, škola je pro všechny zúčastněné důležitým místem sdílení zážitků a zkušeností, rozvíjení sociálních kontaktů, navazování kamarádství, přátelství a obrovským prostorem pro sociální učení. Při omezování prezenční přítomnosti tento prvek života tříd, kabitenů, sborovny i školy jako celku všem zúčastněným schází. SUPŠS v Kamenickém Šenově našla cestu,  jak neformální sociální kontakty udržovat i v čase distanční výuky.