Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji

Česká zahradnická akademie Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do Senior-komplexu, kde s jeho klienty aranžují květiny i suché dekorace. Sami si hledají inspiraci, modifikují pracovní postup s ohledem na možnosti klientů centra - dobrovolnitví, odbornost, podnikavost, mezigenrační setkávání v jednom... 

 

SOŠ a SOU Neratovice

Systematické kariérové poradenství po celou dobu studia je i prevencí předčasných odchodů

 

Gymnázium Benešov

Cílem benešovského gymnázia není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.

 

SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Bájenčí muži u létajících strojů - setkání s úpěšnými absolventy zvyšuje motivaci žáků ke studiu

 

OA a VOŠ Příbram

Fiktivní firma jako začátek podpory k podnikavosti i rozvoje kairérového poradenství

 

SOU a Praktická škola Kladno-Vrapice

Zahraniční praxe - nový pohled na žáky se SVP a zlepšení možností jejich budoucího pracovního uplatnění

 

Obchodní akademie Lysá nad Labem

Obchodní akademie v Lysé nad Labem ve svém školním akčním plánu může navazovat na řadu již probíhajících aktivit, které ve škole podporují odborné vzdělávání, podnikavost, ale i kariérové poradenství.