Obchodní akademie Lysá nad Labem

Obchodní akademie v Lysé nad Labem ve svém školním akčním plánu může navazovat na řadu již probíhajících aktivit, které ve škole podporují odborné vzdělávání, podnikavost, ale i kariérové poradenství. 

Assessment Centre

Jak připravit žáky na pracovní pohovor? V "Assessment Centre nanečisto" za účasti odborníků z praxe

 

Inspirace pro kariérové poradenství

Součástí kariérového poradenství školy je řada aktivit, které dělá směrem k žákům základních škol (potažmo rodičům) s cílem získat je ke studiu. A samozřejme i poradenství směrované k žákům školy, které jim má pomoci  v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ nebo o profesním uplatnění. "I  díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše do kariérového poradenství patří,"  říká Lenka Hrubčíková, která se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Vymezení kariérového poradenství, jeho součástí i cílových skupin, jimž je určené, je základem pro strategického plánování aktivit  v této oblasti.