Zajímavosti a inspirace ze škol v kraji

SUPŠS Kamenický Šenov a mimoškolní aktivity (nejen) v časech pandemie

Nejen výklad, procvičování a ověřování učiva, škola je pro všechny zúčastněné důležitým místem sdílení zážitků a zkušeností, rozvíjení sociálních kontaktů, navazování kamarádství, přátelství a obrovským prostorem pro sociální učení. Při omezování prezenční přítomnosti tento prvek života tříd, kabitenů, sborovny i školy jako celku všem zúčastněným schází. SUPŠS v Kamenickém Šenově našla cestu,  jak neformální sociální kontakty udržovat i v čase distanční výuky.

 

Liberecký kraj podporuje polytechnické vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání patří v rámci krajských akčních plánů k významným prioritám napříč celou ČR. Vzbudit zájem žáků o polytechnické vzdělávání však v praxi mnohdy naráží na nedostatečnou materiálně technickou vybavenost škol i nedostatek znalostí části pedagogů, zejména na základních školách. Mnohé z krajů se tak v rámci implementací svých KAP snaží situaci zlepšit budováním sdílených polytechnických učeben a vytvářením programů variabilně zaměřených na různé cílové skupiny žáků i pedagogů od mateřských po střední školy. Patří k nim i Liberecký kraj. 

 

SŠ zdravotnická Turnov

Zkušenosti školy: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem; Průvodce čtenářskými dílnami

 

Obchodní akademie Liberec

Od 1. ročníku se žáci učí průběžně pracovat s textem – pochopit smysl, vyhledat potřebné informace, adekvátně je zpracovat a využít, spolupracovat při vyhledávání podkladů atd.

 

SŠSSD Liberec: Školní akční plán by neměl být dílem jednotlivce

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Ředitel Jan Samšiňák chce do jeho tvorby vtáhnout maximum pedagogů – úspěšný plán podle něj nikdy nemůže vzniknout jen v ředitelně.