SOŠ a SOU Sušice: zkušený organizátor národní soutěže odborných dovedností

Z pohledu školního akčního plánování může sušická škola nabídnout inspirativní zkušenosti hned z několika témat. V oblasti podpory odborného vzdělávání je to například desetiletá zkušenost z pořádání národní soutěže odborných dovedností žáků, kterou organizuje ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm.

Počátkem května už tradičně vyrůstá na sušickém náměstí velký stan. V něm se na dva dny sejde před odbornou porotou několik žákovských soutěžních dvojic.  Mají před sebou výkres ve 3D, potřebné komponenty i nářadí. Jejich úkolem je například provést elektroinstalaci kotle a připojit ho i po stránce instalatérské. Vítězí tým, který všechny úkony zvládne v patřičné kvalitě a v co nejkratším čase. Tak ve stručnosti vypadá zadání úkolu celostátní soutěže O putovní pohár Systherm, určené pro žáky maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, která se ve školním roce 2017/2018 koná již po desáté. Paralelně probíhá i soutěže O křišťálovou kouli Systherm, v jejímž rámci stejný úkol plní tandem žáků tříletých oborů Instalatér a Elektrikář.

707743970_n.jpg

Losem ke spolupráci

V prvním případě mají školy i žáci situaci jednodušší: stačí nominovat dvojici šikovných, sehraných spolužáků – budoucích mechaniků. „V posledních letech ale ubývá škol, které tento obor vyučují. Proto jsme se ve spolupráci s firmou Systherm rozhodli uspořádat i soutěž pro tandem elektrikář – instalatér,“ vysvětluje Ing. Miroslava Hosnedlová se sušické SOŠ a SOU. Jenže učební obory instalatér a elektrikář v mnohých učilištích pod jednou střechou nenajdeme. A i kdyby, není vůbec samozřejmé, že se v průběhu teoretické či praktické výuky žáci setkávají.

Soutěžní dvojici žáků z různých škol tedy nakonec určuje los. To, co může na první pohled vypadat jako handicap, je ve skutečnosti velmi praktický benefit. „Žáci se musí domluvit s úplně cizím člověkem a vyzkouší si spolupráci na zadaném úkolu. To je situace, se kterou se po příchodu do praxe zcela jistě setkají. Při loňské premiéře tohoto systému vše fungovalo nad očekávání dobře. Žáci spolupracovali bezvadně, ačkoli se neznali,“ komentuje M. Hosnedlová. Dvoudenní soutěž má kromě praktické i teoretickou část.

Program pro pedagogy

Inspirativním nápadem organizátorů je oddělený program pro pedagogický dozor žáků. „Jedním z důvodů je, aby učitelé nestresovali své svěřence tím, že se jim při soutěži takříkajíc dívají pod ruce. Zároveň však chceme pedagogům, kteří přijíždějí doslova z celé republiky, připravit zajímavý program, aby měli možnost vystoupit z každodenního stereotypního režimu. Nabízíme jim příležitost poznat okolí Sušice, navštívit Plzeň. Vedle relaxační části připravujeme i odborné exkurze,“ doplňuje pedagožka odborného výcviku sušické školy. Například v loňském roce proběhla exkurze ve firmě Systherm. Byla zaměřená na vytápěcí systémy a doplněná seminářem o nových technologiích v oboru.

Povinnosti organizátora soutěže

Soutěž o pohár i křišťálovou kouli připravuje SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm, která nabízí komplexní řešení systémů zásobování templem. Vlastní organizace soutěže je v režii sušické školy. S několikatýdenním předstihem svolává informativní schůzku mistrů nebo učitelů odborného výcviku ze škol, které se chtějí soutěže zúčastnit. „Seznámí se s pravidly soutěže, prohlédnout si zadání a vzorový panel s instalací. Naší sponzorské firmě předáme soupis materiálu. O jeho dodání se kompletně postará, stejně jako o ceny pro vítěze. Naším úkolem je zajistit stan na náměstí, kde se soutěž tradičně koná, ubytování a stravování pro účastníky, program pro pedagogický doprovod, rozeslat pozvánky…,“ vypočítává Ing. Hosnedlová.

K dalším povinnostem organizátora patří zajistit odborníky do poroty. „Je složená ze dvou pracovníků Systhermu a dvou až tří zcela nezávislých odborníků. Loni to například byli dva naši bývalí absolventi – studovali u nás zhruba před deseti patnácti lety a působí v oboru. Z naší školy se samozřejmě hodnocení nikdo neúčastní, abychom dodrželi pravidlo nezávislosti,“ dodává pedagožka. Před samotnou soutěží je třeba pro všechny soutěžní dvojice připravit panely, materiál, který se na ně bude instalovat a zadání vč. technického výkresu. A také soutěžní čísla pro účastníky, protože soutěž probíhá anonymně. Připraveny musí být i sady teoretických testů.

Závěrečné vyhodnocení dvoudenního klání probíhá v síni městského úřadu – zajištění reprezentačních prostor je jednou z posledních povinností organizátora soutěže odborných dovedností.

Výhodou pro školu však je, že veškerý materiál jí po skončení soutěže zůstává k využití při odborném vzdělávání.

Soutěže a marketing školy

SOŠ a SOU Sušice nabízí celkem 14 učebních a studijních oborů, řadě z nich má zkušenosti s odbornými soutěžemi. „Pravidelně pořádáme rovněž kadeřnickou soutěž, dva roky po sobě vyhrály naše kadeřnice dokonce mistrovství republiky v česání. Zapojujeme se do putovních soutěží – ve školním roce 2016/2017 jsme organizovali oblastí i celostátní jízdu zručnosti traktorů s vlekem, pořádali jsme soutěž opravářů zemědělských strojů. Naši žáci se účastní i gastronomických soutěží. Všechno jsou to příležitosti nejen k propagaci jednotlivých oborů, ale i naší školy,“ konstatuje Ing. Miroslava Hosnedlová.

 Foto: z archivu soutěže (www.facebook.com/pg/nejlepsiinstalateri)