Ze škol v kraji - inspirace a zajímavé zkušenosti

SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy

SŠZP Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc mohla nabídnout pomoc i dalším školám v kraji.

 

SPŠ Tachov

Při škole vzniklo sdružení nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu TEO. Spolupráce školy a firem přináší řadu inspirativních příkladů pro oblast odborného vzdělávání i kariérového poradenství.

 

Gymnázium Tachov

Jazykové vzdělávání a zajímavé příklady žákovské mobility, realizovatelné nejen v příhraničním regionu

 

Gymnázium L. Pika v Plzni

Inspirativní zkušenosti: jak rozvíjet výuku několika cizích jazyků včetně bilingvního oboru vzdělávání, jak zajistit a udržet kvalitní rodilé mluvčí a vymyslet zajímavé projekty mobilit pro žáky

 

SZŠ a VOŠZ Plzeň

Neustále se vzdělávat a aktivně rozvíjet vše důležité a potřebné - v tomto duchu přistoupila škola ke vzdělávání pedagogů i komplexnímu rozvoji gramotností svých žáků.  

 

SOU elektrotechnické Plzeň

Proč se bez čtenářské a matematické gramotnosti neobejde praktická výuky elektrikářů, jak to vypadá, když řemeslník tyto gramotnosti nezvládá + několik tipů, jak žákům, kteří mají s gramotnostmi problémy, pomoci.

 

SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Škola si ve svém školním akčním plánu vytkla umožnit žákům nejen získávat a rozvíjet odborné kompetence důležité pro pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Podporuje podnikavost, a díky netradičním aktivitám i vzájemnou pomoc a mezigenerační porozumění.

 

SOŠ a SOU Sušice: zkušený organizátor národní soutěže odborných dovedností

Z pohledu školního akčního plánování může sušická škola nabídnout inspirativní zkušenosti hned z několika témat. V oblasti podpory odborného vzdělávání je to například desetiletá zkušenost z pořádání národní soutěže odborných dovedností žáků, kterou organizuje ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm.

 

Domažlické učiliště je partnerem firmy Siemens ČR

Střední odborné učiliště v Domažlicích   získalo zajímavé zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání díky tomu, že  uzavřelo spolupráci s firmou Siemens ČR. Škola se tak stala partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu  Siemens AG, který se podílí na školení lektorů.