SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy

SŠZP Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc mohla nabídnout pomoc i dalším školám v kraji.

Štěstí přeje připraveným

Představujeme distanční vzdělávání v systému ZEMĚ-learn-EC na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech