Praktické vyučování jinak

Zajímavá inspirace: Z žákovských výtvorů se může veřejnost těšit celé roky a výsledky takového netradičního praktického vyučování přispívají k posílení trvalé hodnoty objektu či prostoru. Podobné příklady jsou zároveň ukázkou vzájemné spolupráce škol, firem, ale i profesních svazů zaměstnavatelů či dalších domácích, ale i zahraničních aktérů.  Díky dlouhodobé spolupráci se zaměstnavateli mohou žáci skládat i profilovou část své maturitní zkoušky na pracovišti a plnit reálné zadání podobné tomu, s nímž by se mohli setkat i v praxi. A to i v  řadě oborů z oblasti služeb, kde sice nevznikají výtvory trvalé hodnoty, jejich význam však není o nic menší. Typickým příkladem je gastronomie. 

Postav si svoje auto - jak maximálně využít potenciál krajského projektu

V letech 2017 a 2018 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem spolu s dalšími školami z Vysočiny zapojila do krajského projektu „Postav si svoje auto“. Cílem bylo podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru. Škola z projektu vytěžila maximum.

 

Praktická výuka ve vlastním poloprovozu i u zaměstnavatelů

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin.

 

Maturanti v hotelu aneb Profilová maturita z gastronomie

Absolventi oboru gastronomie se uplatní se v různých pracovních pozicích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, jejich kvalifikace jim umožňuje stát se i šéfkuchaři nebo číšníky-specialisty. Proto skládají profilovou maturitní zkoušku ve špičkových hotelích a restauracích.

 

Mladí parketáři opravují památky

Žáci středních odborných škol i zkušení mistři parketářského řemesla z jedenácti evropských zemí se letos již potřetí setkají na workshopu WORKCAMP PARQUET. Pokaždé se toto týdenní setkání koná v jiné evropské zemi, po Rumunsku a České republice to letos bude Německo. Kromě pomoci s obnovou vybrané kulturní památky má takovéto setkání parketářů také význam pro vzdělávání mladých řemeslníků. I proto se vybírají úkoly, s kterými se parketáři setkávají spíše zřídka.