SŠPZ Klatovy: iniciativní pomoc školám v regionu v pravý čas

Středí škola zemědělská a potravinářská Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc učitelé i samotní žáci iniciativně nabídli pomoc i dalším školám v kraji.

Štěstí přeje připraveným