Tipy pro další vzdělávání a moderní výuku jazyků

Photo by Ales Nesetril on Unsplash.jpg Další vzdělávání a sebevzdělávání jsou jedním z hlavních pilířů profesního rozvoje každého učitele. V rámci cizích jazyků tuto potřebu vnímáme možná ještě výrazněji, neboť jazyk je živé médium, které se neustále vyvíjí, obohacuje či zjednodušuje, prostě se mění. V souladu s požadavkem přijetí všech aspektů digitálního věku se stále více nabízí možnost sebevzdělávání učitelů cizích jazyků v online prostředí. Hlavní výhodou není pouze možnost distanční formy vzdělávání, která nemá další nároky např. na suplování vyučujících, ale především jeho aktuálnost a přímý přístup ke vzdělávacím modulům, který není zprostředkován dalšími aktéry. Zároveň se zde nabízí možnost využití různých podpůrných platforem, kde vyučující může dále konzultovat a sdílet své zkušenosti či dotazy s dalšími účastníky vzdělávání či přímo s odborníky na dané téma. (Photo by  Ales Nesetril  on  Unsplash  - fotobanka zdarma)

DOTS: Developing Online Teaching Skills

DOTS je jedním z projektů Evropského centra moderních jazyků, jehož posláním pod hlavičkou Rady Evropy je podporovat inovace a zvyšování úrovně výuky cizích jazyků.  Zaměřuje se na oblast digitálních dovedností učitele, zejména na využití výukových online technologií. Jednotlivé nástroje jsou zdarma k dispozici online, a tudíž kromě požadavků na základní digitální techniku, nevyžadují žádné další investice. Pojďme si je blíže představit.