ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Jak mohou střední školy rozvíjet výuku cizích jazyků?

Na webináři  Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků, který 4. února 2021 uspořádal projekt P-KAP Národního pedagogického institutu,   si ředitelé středních škol a učitelé navzájem vyměnili zkušenosti, sdíleli a ukázali to, co je pro žáky ve výuce cizích jazyků přínosné. Příspěvky lze doporučit ředitelům škol jako inspiraci pro tvorbu školních akčních plánů v oblasti intervence Rozvoj výuky cizích jazyků. V příspěvcích byla potvrzena potřeba a přínosy výuky odborné angličtiny na všech typech středních škol.

 

Zkušenosti s výukou angličtiny na dálku

adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash.jpg Řada škol a učitelů si v současné době pomáhá, sdílí zkušenosti i výukové materiály. Posun k digitálnímu vzdělávání nabral vyšší tempo než dosud. Přinášíme vám zkušenosti středoškolských pedagogů angličtiny v Moravskoslezském kraji.

 

Tipy pro další vzdělávání a moderní výuku jazyků

Photo by Ales Nesetril on Unsplash.jpg Další vzdělávání a sebevzdělávání jsou jedním z hlavních pilířů profesního rozvoje každého učitele. V rámci cizích jazyků tuto potřebu vnímáme možná ještě výrazněji, neboť jazyk je živé médium, které se neustále vyvíjí, obohacuje či zjednodušuje, prostě se mění. V souladu s požadavkem přijetí všech aspektů digitálního věku se stále více nabízí možnost sebevzdělávání učitelů cizích jazyků v online prostředí. Hlavní výhodou není pouze možnost distanční formy vzdělávání, která nemá další nároky např. na suplování vyučujících, ale především jeho aktuálnost a přímý přístup ke vzdělávacím modulům, který není zprostředkován dalšími aktéry. Zároveň se zde nabízí možnost využití různých podpůrných platforem, kde vyučující může dále konzultovat a sdílet své zkušenosti či dotazy s dalšími účastníky vzdělávání či přímo s odborníky na dané téma. (Photo by  Ales Nesetril  on  Unsplash  - fotobanka zdarma)

 

Zavádění metody CLIL s pomocí projektu Green Wheels

IMG_0012.jpg Content and language integrated learning (CLIL) je jedním z významných trendů, který je podporován v rámci současného evropského jazykového vzdělávání. Přes nesporné výhody této metody výuky však bývá často opomíjena vzhledem k různým úskalím, které mohou doprovázet její zavádění (požadavky na jazykovou vybavenost vyučujících, nutnost vytvořit materiály k výuce atd.). Naštěstí existují projekty, které se zabývají metodologickou podporou pro výuku CLILu a také školy, které neváhají tyto zdroje využít, jako je SŠA Holice.   

 

Příklad všestranného rozvoje výuky cizích jazyků na Gymnáziu L. Pika

V rámci projektu P-KAP doporučujeme školám strategicky plánovat rozvoj výuky cizích jazyků v několika oblastech (zvyšování jazykové úrovně, vícejazyčnost, mobilita, extrakurikulární aktivity atd.). Zvládnout toto všechno v běžném provozu školy se zdá být poměrně náročné, a přece jsou školy, jako Gymnázium Luďka Pika v Plzni, pro které je takovýto všestranný rozvoj cizích jazyků zcela běžnou denní realitou.

 

Engineering Technology, kurz odborné angličtiny pro pedagogy i žáky zvyšuje kvalitu vzdělání budoucích strojařů

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice vyučuje převážně technické obory. Pedagožky školy, angličtinářka Mgr. Michela Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová, se chtěly naučit odbornou terminologii v angličtině užívanou ve strojírenské technologii, aby měly možnost ještě lépe připravit žáky na jejich budoucí profesi ve strojírenství.

 

Zahraniční stáže žáků gastrooborů Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti v restauracích a pekárnách – a to i díky komunikaci v angličtině.

 

Ukázka výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka

Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh se již delší dobu zaměřuje na výuku odborných témat v rámci výuky anglického jazyka. Připravili jsme pro vás ukázku výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka u maturitního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář.

 

Výuka anglického jazyka na Akademii řemesel Praha – SŠ technické

Cílem výuky anglického jazyka na škole je podporovat kvalitní inovativní způsoby výuky v oblasti jazykového vzdělávání a zvýšit zájem žáků o studium. Jedním ze základních prvků doplnění výuky bylo rozšíření výuky anglického jazyka o hodiny s odbornou tématikou daného učebního oboru.

 

Divadlo žije i ve školách

Dozněly tóny poslední písně a potlesk, který provázel celé představení, ještě zesílil. Velkým úspěchem končí Shrek, v pořadí již sedmé anglické divadelní představení žáků třetích ročníků gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Na své si přišli nejen divadelní nadšenci, ale především všichni, kdo ocení inovaci, nadsázku, žákovský humor, ale i propojení klasického divadla se světem multimédií – a v neposlední řadě samozřejmě anglický jazyk.

 

Deset let přeshraniční spolupráce Tachov-Weiden

Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní) do posledního maturitního ročníku, v němž už žáci mají jasnou představu o své budoucí profesi. Letos škola oslavila dokonce dvojité jubileum, kromě úctyhodných šedesáti let své existence, již deset let úspěšně spolupracuje s německým gymnáziem Elly Heuss ve Weidenu. Díky této úzké spolupráci mají žáci možnost nejen zlepšovat své jazykové dovednosti, ale zároveň se setkávat se svými německými kolegy a vzájemně se kulturně obohacovat.