Vyber si ten správný obor

Netradiční způsob prezentace vlastní školy zvolila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. Ve spolupráci s partnerskou firmou Metrostav nabízí pražským základním školám výukové materiály k volbě povolání. 

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická představuje případ střední školy, které se při propagaci sebe sama i svého klíčového partnera (v tomto případě společnosti Metrostav a.s.) ubírá spíše edukativní cestou a zpracovává výukové materiály pro 2. stupeň ZŠ k tématu Volba povolání v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Materiál nabídla všem pražským základním školám, z nichž by se mohli rekrutovat jejich budoucí žáci. Materiály se týkají i kariérového poradenství obecně, žákům přinášejí informace o kompetencích potřebných pro trh práce, ale i o povoláních, která jsou na trhu práce žádána. 

Zel_pruh 2-DSC_9851.jpg

Zel Pruh 7_DSC_9946.jpg

Zel-Pruh 6_DSC_9927.jpg

Zel-pruh 5_DSC_9916.jpg

Na svých webových stránkách mají také např. průvodce pro výběr správného oboru, který zájemcům pomůže v prvních krocích a přináší přehled o všech nabízených možnostech vzdělávání ve škole pro zájemce, kteří přicházejí ze základní školy až po ty, co třeba mají již vysokoškolské vzdělání a hledají v rámci celoživotního vzdělávání další možnosti rozšíření svého vzdělání. Škola pomáhá v rámci rekvalifikací řešit i předčasné odchody žáků ze střední škol a umožňuje těmto uchazečům dokončit středoškolské vzdělání získáním úplné profesní kvalifikace. 

Foto: Řemeslné workshopy (z archivu Akademie řemesel Praha)