Vyzkoušej si střední školu nanečisto

Termín odevzdání přihlášek ke studiu se blíží a střední školy hledají stále nové cesty, jak uchazečům představit své obory i atmosféru školy.

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov například uspořádala pro žáky základní škol ministáže do skutečné výuky prvních ročníků. Termíny ministáží jsou zvoleny tak, aby žáci poznali  z vybraného oboru co možná nejvíce – výuku odborných předmětů, praxe apod. Stážista dorazí ráno před začátkem vyučování, dostane k dispozici žáka prvního ročníku, který mu dělá průvodce, seznámí ho se školou i třídou, s organizací výuky a pomůže při aktivitách v hodině, do nichž je uchazeč zapojený. „Na konci vyučovacího dne obdrží potvrzení o absolvování ministáže, které slouží k omluvení nepřítomnosti v ZŠ,“ doplňuje zástupkyně ředitele Vladimíra Holíková.

Na ministáž se mohli zájemci přihlásit na dnech otevřených dveří, telefonicky nebo e-mailem – školu naživo jich tak letos zkusilo více než 70. Loni to bylo 38 zájemců – a většina z nich se stala žáky duchcovské SŠ.

SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě svými aktivitami podporuje nejen vlastní image moderní, aktivní školy, ale dlouhodobou spoluprací se základními školami přispívá ke zvýšení zájmu žáků o technické obory  i o ochranu přírody. Pořádá pro žáky ZŠ projektové dny, pro talentovanější žáky 8. a 9. tříd regionální kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. „Naši chemikáři natočili pro kolegy ze základních škol i krátké filmy s ukázkami pokusů, které jsou v jejich laboratořích těžko proveditelné, doplňuje ředitel Jiří Kaličinský.

Odborné učiliště Kelč na Vsetínsku pomáhá s výběrem vhodného vzdělávacího oboru dětem se zdravotními, motorickými a kognitivními deficity, jejichž profesní uplatnění je kvůli těmto handicapům obtížnější. Každoročně pro ně pořádá Dny pracovních činností.  Na žáky, kteří přijíždějí v doprovodu výchovných poradců své školy, čeká několik pracovních úkolů reprezentujících činnosti typické pro každý obor: v zahradnických pracovnách naaranžují suchou vazbu, v zámečnické dílně si vyrobí kovový štítek na klíče se svým jménem, ve školní cvičné prodejně připraví dárkový kornout s cukrovinkami, v zednické dílně si vyzkouší postavit „na sucho“ komín atp. Většinu vlastních výrobků si žáci odnesou domů spolu s konkrétnější představou náplně 2 a 3letých učebních oborů. Žáci OU provázejí své mladší kolegy školou i internátem, dopravu účastníků Dne pracovních činností zajišťuje kelčská škola vlastním vozem.

Akademie řemesel Praha, Střední škola technická nabízí mimo široké palety akcí, při nichž si žáci ZŠ zkoušejí různé řemeslnické práce, také individuální prohlídky školy – odborné učebny, učebny výpočetní techniky, školní pracoviště a polygony i velké sportovního zázemí školy.  Na webových stránkách je zájemcům k dispozici průvodce výběrem oborů.

Zmíněné školy patří k více než sedmi stům SŠ, které zpracovaly svůj první školní akční plán rozvoje školy a postupně uskutečňují naplánované aktivity. Jsou zaměřené do stěžejních oblastí, jakými jsou např. odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora polytechnického vzdělávání (tj. přírodovědného, technického a environmentálního), rozvoj kariérového poradenství či podpora kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a iniciativě. Právě díky akčnímu plánování, které je ve vzdělávací oblasti relativní novinkou, se školám daří propojovat různé úhly pohledu na určité činnosti  a dosáhnout tak vyššího efektu.

Uvedené aktivity středních škol směřující k žákům ZŠ přispívají k propagaci školy i konkrétních nabízených oborů cestou zajímavých osobních prožitků. Potvrzuje se totiž, že dobrá volba vzdělávací dráhy pomáhá zmírnit pozdější zklamání z vybraného oboru a předchází předčasným odchodům žáků ze vzdělávání bez získání kvalifikace.