Zkušenosti s E obory

Účast v odborných žákovských soutěžích, odborný výcvik na školních pracovištích, ale i u zaměstnavatelů. Některeré školy pravidelně pořádají i zahraniční stáže.  Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které nabízejí tzv. "éčkové obory", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.  

OU a PŠ Hlučín: Odborné soutěže zvyšují sebevědomí žáků E oborů

Žáci E oborů jsou šikovní, mají k řemeslu a manuální práci blízký vztah – opakovaně se to prokazuje na odborných soutěžích, kde i v celorepublikové konkurenci obsazují přední místa. Co vede k úspěchům žáků Odborného učiliště a Praktické školy Hlučín?

 

SOŠ Jarov a zahraniční stáže pro E obory

SOŠ stavební a zahradnická Jarov byla jednou z prvních škol, která začala organizovat zahraniční odborné stáže i pro žáky oborů skupiny E.