VIP Kariéra II – KP

IPn Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (KVĚTEN 2010 - ČERVEN 2015)

Projekt přispěl k dalšímu rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství ve školách a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Kladl si za cíl dosáhnout lepší provázanosti mezi různými poradenskými subjekty a vytvořit takový systém poradenských služeb, který pomáhá jednotlivcům ve všech uzlových bodech vzdělávání a kariérového rozhodování.


Národní projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (zkráceně VIP Kariéra II – KP) byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a jeho řešitelem byl od května 2010 do června 2015 Národní ústav pro vzdělávání. Projekt se zaměřil zejména na budování systému ISA+ a na další vzdělávání výchovných - kariérových poradců.

Základním výstupem projektu je interaktivní internetový informační systém ISA+, který nabízí kompletní přehled vzdělávací nabídky, dále řadu výstupů z analýz a šetření z oblasti nezaměstnanosti absolventů škol, připravenosti a uplatnění absolventů v praxi i v terciárním vzdělávání a také uplatnění zdravotně postižených žáků.


Chcete-li získat více informací o vzdělávacích oborech a školách, o uplatnění absolventů škol na trhu práce nebo si prohlédnout ukázky z reálných pracovních prostředí, navštivte Poradensko informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz.ISA+


Možnost pro školní poradce, učitele a další zájemce studovat zdarma e-learningovou formou problematiku kariérového poradenství. Více na http://ekariera.nuov.cz.


Bezplatné poradenství při výběru studia na středních a vyšších odborných školách Vám poskytne a i v dalších kariérových otázkách Vám poradí naše Centrum kariérového poradenství.OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz.gif