Kreativní učení založené na digitálních technologiích

Doporučení pro vzdělávací politiku

Programy kreativního podnikání s digitální podporou, které kombinují použití digitálních technologií a porozumění těmto technologiím, podporují mladé v tom, aby rozšiřovali své hranice poznání technologií a stali se tak více než pouhými uživateli. Tyto programy by měly mít informační podporu v kreativních technologických firmách. Ty by se školami úzce spolupracovaly a vyvíjely řešení na míru, která by zlepšovala kreativní učení a pomáhala budovat kompetence a dovednosti v příslušných oblastech.

Politický program

Digitalizace a nové či vznikající technologie skýtají nevyužitý potenciál pro realizaci kreativních myšlenek, vytváření nových dovedností a zakládání budoucích podniků

Stále se nacházíme v rané fázi období všudypřítomných digitálních technologií. Nové platformy, kanály, nástroje a zařízení nabízejí obrovský potenciál pro integraci kreativního učení ve všech oblastech vzdělávání. Tento fakt bude v budoucnu skutečným ekonomickým katalyzátorem. Měli bychom však mladé podporovat v tom, aby při vytváření používali svůj dotyk (haptické dovednosti) a představivost. Digitální technologie by neměly nahradit naši schopnost ptát se, experimentovat a řešit problémy.

Všechny projekty CENTRES obsahují významné digitální prvky. Například v Polsku vedla organizace Polish Association of Creativity pilotní projekt zaměřený na posilování „schopnosti inovace“ a podnikání mezi studenty. Propojovala studenty se sektorem kreativních odvětví zprostředkováním kontaktů na firmy a díky podpoře přenosu myšlenek do praxe. Digitální nástroje byly použity v různých projektech v oblastech módy, filmu a v médiích. Významné je používání sociálních médií k vytváření sítí a ke komunikaci nabídky a také zavedení digitálních nástrojů ve školících aktivitách, které je klíčové pro rozvoj trhu, výzkum, prodej a komunikaci.