Specializované programy kreativního podnikání

Doporučení pro vzdělávací politiku

Formální i neformální vzdělávání k podnikavosti by se mělo stát důležitou a povinnou součástí vzdělávacího systému všech členských států. Každý žák druhého stupně by se měl účastnit alespoň jednoho neformálního vzdělávacího programu zaměřeného na podnikavost (např. fiktivní firma, jako je třeba start-up Aflatun provozovaný organizací ENTRUM). Specializovaná zařízení pro kreativní podnikání, jako například inkubátory, projekty pro rozvoj talentu nebo výzkum a rozvoj s partnery z daného odvětví, by měla být zakořeněna ve vzdělávacích institucích. Kurikulum kreativního podnikání poskytující strukturované učení a akreditace by pomohlo zlepšit životní příležitosti mladých lidí po celé Evropě.

Politický program

Krize nezaměstnanosti mladých v Evropě

Při současném stavu 22 % je nezaměstnanost mladých v Evropě rekordní. V jižní a východní Evropě je nezaměstnanost mladých téměř dvojnásobná. Je proto třeba mladé vybavit dovednostmi, sebedůvěrou a znalostmi, aby si mohli zajistit vlastní pracovní příležitosti nebo byli připraveni na pracovní místa vytvářená jinými.

Existují zde úspěšné modely. Například ve Velké Británii zaznamenala organizace Creative and Cultural Skills úspěch v rámci kampaně zvané Building a Creative Nation (Výchova kreativního národa) s cílem vytvořit 6500 kreativních pracovních pozic pro mladé během 1000 dnů.

Existují různé obecnější a celoevropské přístupy s prokázaným účinkem. Akční plán EK pro podnikání 2020 ukazuje, že 15–20 % studentů, kteří se účastní programu fiktivní firmy na druhém stupni, si později vlastní firmu založí.

Tato hodnota je oproti běžné populaci trojnásobná až pětinásobná.

Ať už si tito mladí lidé vlastní firmy či sociální podniky založí či ne, mohou těžit z výhod vzdělávání k podnikavosti a rozvinout své obchodní znalosti a základní dovednosti, jako je kreativita, iniciativa, odhodlání, týmová práce, chápání rizika a smysl pro odpovědnost. Tento podnikavý duch pomáhá podnikatelům proměnit myšlenky v činy a také významně zvyšuje zaměstnatelnost.
Aktivita projektu

Projekt CENTRES umožnil partnerům prozkoumat celou řadu cílených mechanismů pro posílení kapacity pro kreativní podnikání a sebedůvěry u mladých. Například v Litvě byl pro mladé pořádán letní tábor kreativního podnikání. Umožnil osobní setkání účastníků s investory a podnikateli a vystavil mladé zkušenostem a odbornosti, přičemž poskytl podpůrné prostředí pro vyzkoušení podnikatelských nápadů. Projekt Creative Wave v Dánsku zahrnoval soutěž v inovaci pro mladé. Pomohl jim tak formovat jejich kreativní myšlení za účelem vytváření komerčně použitelných nápadů a umožnil vytvoření vztahů s kreativními firmami způsobem, který je relevantní z hlediska kurikula a také relevantní pro kreativní sektor.