Nejlepší absolventi odborných škol dostali vedle ocenění i Europass

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dne 31. října 2013 za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibora Štyse již po 18. předala ocenění nejlepším absolventům středních a odborných škol v technických a řemeslných oborech. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili nejen zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního centra Europass.

Ve třech dnech HK ČR ocenila celkem 274 nejlepších absolventů z celé České republiky. Nejvíce absolventů je z oboru elektro, dále pak z technických oborů v automobilovém průmyslu, či z oboru instalatér. Dnes byli oceněni studenti technických a řemeslných oborů, v dalších dnech budou následovat gastronomické obory a služby. Spolu s absolventy dostalo čestné ocenění i více jak 50 škol za výbornou přípravu absolventů v odborném výcviku. Ocenění absolventi získali také dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu.

„HK ČR dlouhodobě upozorňuje na propad počtu absolventů technických oborů v nejbližších letech. Jsem velmi rád, že jsme mohli ocenit tolik mladých lidí, kteří určitě nebudou mít problém najít uplatnění na trhu práce. Předané ocenění Hospodářské komory České republiky je navíc potvrzením kvality pro budoucí zaměstnavatele,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR.

Studenti, kteří nepatří mezi cca 70,000 absolventů SŠ, kterým jejich škola k maturitnímu, resp. v tomto případě výučnímu listu automaticky vystavila Europass-dodatek k osvědčení, obdrželi dokument v rámci předávacího ceremoniálu od vedoucího NC Europass pana Ladislava Koubka. Europass-dodatek k osvědčení zachycuje obecné a odborné kompetence získané během studia, a usnadňuje tak zaměstnavatelům orientaci v absolventově kvalifikaci, což zvyšuje šanci na jeho úspěch na pracovním trhu, a to nejenom v Evropské unii, ale i České republice, neboť kromě anglické verze byla předána i verze česká. Národní centrum Europass na vyhlašování nejlepších absolventů SOŠ spolupracuje s HK ČR již mnoho let. "Velice nás těší, že můžeme těm nejlepším absolventům dopomoci k vytouženému zaměstnání či dalšímu studiu," říká L. Koubek.

Pokud se některá ze středních škol rozhodne Europass-dodatek k osvědčení vydávat, nalezne bližší informace zde. Vydávání dokumentu je kromě české verze možné i v anglické, německé či francouzském verzi, a je zcela bezplatné.