Anotace publikace: Investice do kariérového poradenství

16. 9. 2021 Revidovaná příručka Cedefopu představuje evropské přístupy ke kariérovému poradenství. 

Přebal publikace

Silné kariérové poradenství pomáhá jednotlivcům rozvinout jejich potenciál, ekonomikám stát se efektivnějšími a společnostem stát se spravedlivějšími. Je důležitým prvkem pro to, aby lidé dokázali zvládnout změny týkající se jejich vzdělávání a odborné přípravy, i pro mobilitu, přechody  a začlenění se na trhu práce.

Šest mezinárodních organizací v brožuře Cedefopu sdílí svou vizi strategické role kariérového poradenství v našem měnícím se světě.

 

Připravila Aneta Vencovská

 

Investing in career guidance [online]. Cedefop, August 2021 [cit. 2021-09-01]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2230