Uplatnění absolventů

Slovensko spustilo web monitorující uplatnění absolventů

21. 7. 2020 Na začátku roku spustilo slovenské Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny společně s dalšími partnery novou  webovou stránku , která poskytuje podrobná data o absolventech sekundárního a terciárního vzdělávání.