Dovednosti

Práce z domova během pandemie: pomůže kvalitní systém dovedností

8. 11. 2021 Výzkum Cedefopu ukazuje, že silný národní systém dovedností může přispět k tomu, aby byl trh práce odolnější v dobách krize.

 

Skills-OVATE: nástroj pro analýzu volných míst v Evropě

23. 9. 2021 Videoprůvodce seznamuje s rozšířenou verzí nástroje, pomocí kterého je možné sledovat trendy na trhu práce a v oblasti dovedností.

 

Anotace publikace: Digitální, zelenější a odolnější

20. 9. 2021 Publikace Cedefopu dává nahlédnout do budoucího vývoje dovedností v Evropské unii. 

 

Stručná zpráva Cedefopu: podpora při zvládání změn

29. 4. 2021 V reakci na současnou zdravotní krizi a dalekosáhlé změny na trhu práce, které kromě pandemie přináší také rychle postupující digitalizace, klimatické změny, globalizace a demografický vývoj, přijímá Evropská unie a její členské státy opatření s cílem výrazněji podpořit zaměstnatelnost všech lidí v Evropě a poskytnout jim příležitosti k prohlubování a získávání nových dovedností.

 

Lepší systémy dovedností přispívají k rovnosti žen a mužů

20. 4. 2021 Podle srovnávací analýzy Evropského indexu dovedností (ESI) od Cedefopu a Indexu genderové rovnosti Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) souvisí genderová rovnováha v zemích EU s dobře fungujícími systémy dovedností.

 

ČR dosáhla v indexu dovedností nejlepšího výsledku v Evropě

10. 12. 2020  Ze všech sledovaných 31 zemí má Česká republika v roce 2020 stejně jako v roce 2018 nejlepší celkový výsledek v Evropském indexu dovedností. Jde o složený ukazatel, který vyvinulo Evropské středisko pro odborné vzdělávání Cedefop a který měří výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. Index umožňuje sledovat vývoj zemí, určovat slabší místa systémů a vyhledávat země, kterým se v daných oblastech daří lépe a mohou být pro ostatní příkladem. V České republice zpracovala analýzu indexu dovedností síť ReferNet.    

 

Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?

15. 9. 2020 Článek z květnového vydání časopisu Skillset and match přináší výsledky první podrobné studie o práci zprostředkované přes digitální platformy, o tzv. crowdworku. Jak evropští crowdworkeři rozvíjejí své dovednosti a jakým způsobem se v prostředí online platforem potkává nabídka s poptávkou po dovednostech?