Stručná zpráva Cedefopu: podpora při zvládání změn

29. 4. 2021 V reakci na současnou zdravotní krizi a dalekosáhlé změny na trhu práce, které kromě pandemie přináší také rychle postupující digitalizace, klimatické změny, globalizace a demografický vývoj, přijímá Evropská unie a její členské státy opatření s cílem výrazněji podpořit zaměstnatelnost všech lidí v Evropě a poskytnout jim příležitosti k prohlubování a získávání nových dovedností.

Ilustrační foto

Mnoho zemí a regionů v EU pracuje na komplexních a koordinovaných systémech podpory učení, které propojují politiky zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy, kariérového poradenství a inkluze. Cedefop podporuje snahy zemí o vytvoření systémů, které umožní lidem učit se v průběhu celého života a udržet si profesní kariéru.

Přečtěte si celou stručnou zprávu Cedefopu Podpora při zvládání změn.

 

Anotaci připravila Aneta Vencovská, stručnou zprávu přeložila Alena Kadlecová

 

Briefing note – Empowering people to cope with change [online]. Cedefop, December 2020 [cit. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/cs/publications-and-resources/publications/9153

Foto od JESHOOTS.COM na Unsplash